Etsi

Mikä on Mikaelin ystävät ry?

Syyskuussa 2011 perustettiin uusi yhdistys – Mikaelin ystävät – tukemaan seurakunnan ulospäin suuntautuvaa työtä. Mikaelin ystävien tunnuslause on:

Haluamme tukea uudenlaista kirkkoa, joka tulee rohkeasti kansan pariin, tarttuu innolla uuteen ja välittää rakkaudella avuntarvitsijoista.”

Tunnuslause kuvaa hyvin sitä uudistusta Mikaelinseurakunnassa, joka Jounin kaudella on tapahtunut. Seurakunta on aktiivisesti etsinyt uusia työmuotoja tämän päivän turkulaisten kohtaamiseksi. On aloitettu mm. yleisöluistelut, kutsutapahtumat matseihin ja teatteriin, soppatykkityö, vierailut baanalla baareihin ja turvapaikanhakijoiden auttaminen. Mikaelin ystävät ry haluaa turvata tämän työn jatkumisen myös tulevaisuudessa. Yhdistykseen voi liittyä jokainen, joka haluaa olla Mikaelin ystävä – niin Turussa kuin kauempanakin.

Nimensä mukaisesti Mikaelin ystävät tukee juuri Mikaelinseurakunnan toimintaa, mutta se haluaa tukea myös laajemmin koko luterilaisen kirkon uudistumista ja muutosta – tarjoamalla mallin tehdä seurakuntayötä ja toteuttaa lähetyskäskyä 2000-luvulla. Keskeiset päätavoitteet ovat tukea diakoniaa, tavoittavaa työtä ja uusia toimintamalleja.

Avuntarvitsijoista huolehtiminen on aina kuulunut seurakunnan ydin olemukseen (Apt. 6:1-3). Diakonisen avunjakamisen lisäksi haluamme rohkaista ihmisiä myös liittymään avustustyöhön – lahjoittajina ja tai vapaaehtoisina.

Tavoittava työ perustuu kutsumiseen, mutta tänä päivänä entistä enemmän ihmisten pariin jalkaantumiseen. Mikaelinseurakunnan tavoitteena on ollut seurata Jeesuksen esimerkkiä ja mennä itse sinne, missä ihmiset tänä päivänä ovat – toreille, turuille ja vaikka ravintoloihin. Mikaeliin ystävät haluaa tukea tätä paimenten etsivää työtä.

Evankeliumin eteenpäin viemiseen on rohkeasti etsittäviä uusia tähän aikaan sopivia tapoja. Niiden lisäksi tarvitaan uusia malleja toteuttaa ja rahoittaa seurakuntatyötä. Yhdistyksenä Mikaelin ystävät tarjoaa mahdollisuuden joustavasti tukea seurakuntaa mm. anomalla avustuksia projekteihin ja palkkaamaan tarvittaessa lyhytaikaista työvoimaa maallikoista. Kaikki tämä mahdollistaa Mikaelinseurakunnan työn jatkon ja kehittymisen.

Jos haluat tukea tätä uudistuvaa seurakuntanäkyä, liity Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry:hyn.  

Pasi Jaakkola

Mikaelin ystävien toiminnanjohtaja ja Mikaelinseurakunnan kappalainen

 

Hallituksen jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Jouni Lehikoinen puheenjohtaja

Pasi Jaakkola toiminnanjohtaja

Jatta Haltsonen sihteeri

Jouni Lehikoinen

Leena Paulus

Kirsti Salmela

Maarit Helin

Varajäsenet

Mikko Nieminen

Varatoiminnanjohtaja

Aila Harjanne

Rahastonhoitaja

Riitta Aaltonen